luty 2012r. – „Absolwent w Mieście Pracy”

„Od grudnia 2011 r. działa Miasto Pracy – Centralne Biuro Karier, portal przeznaczony dla szkół wyższych, absolwentów i pracodawców, którego zadaniem jest pomoc w poszukiwaniu pracy oraz monitorowanie zawodowych losów studentów opuszczających mury uczelni.”

Zobacz więcej

grudzień 2008r. – XI edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

„Od 11 lat w ramach programu Przedsiębiorstwo Fair Play promowane i nagradzane są firmy kierujące się na co dzień w swojej działalności szeroko pojętymi zasadami etyki.”

Zobacz więcej

z dn. 27 września 2007r.

„W naszym kraju tylko jeden producent oferuje oprogramowanie dedykowane wyłącznie dla uczelni. Specjalizacja, to był dobry wybór. Poznańska firma KALASOFT wygrywa przetarg za przetargiem.”

Zobacz więcej

Raport z 29.01.2007r. Informatyzacja wyższych uczelni

„Szybki wzrost liczby uczelni w Polsce oraz postępująca ich komercjalizacja, a także powstawanie nowych kierunków studiów i zmiany preferencji kandydatów na studentów zmuszają uczelnie państwowe do wspomagania się rozlicznymi systemami IT”.

Zobacz więcej

z dn. 13.10.2005r. e-Uczelnia Portal BiznesPolska.pl

„Do końca roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim wdroży Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią HMS Solution.”

Zobacz więcej

dodatek „Gazety Prawnej”, 2005r. Rejestrancja on-line

„Szybko, bezpiecznie, bez tłoku i zdenerwowania – tak można przeprowadzić nabór przyszłych studentów, pod warunkiem, że do jego przeprowadzenia wykorzystany zostanie system rejestracji przez internet. Przykładem takiego rozwiązania jest system rejestracji on-line na Uniwersytecie Wrocławskim, opracowany przez firmę KALASOFT z Poznania. Oprogramowanie w prosty, a jednocześnie nowoczesny sposób rozwiązuje kwestie naboru studentów i to bez konieczności przetwarzania i magazynowania ogromnej ilości dokumentów.”

Zobacz więcej

„Teleinfo”, nr 40/2004 Student komputerowo wspomagany

„SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA EDUKACJI OD POCZĄTKU TRANSFORMACJI USTROJOWEJ, czyli od kilkunastu lat szkoły wyższe starają się korzystać z informatyki jako narzędzia wspomagającego zarządzanie. Zrobiono już wiele, a zapewne udałoby się jeszcze więcej, gdyby nie bariery finansowe – dobry system kosztuje 0,5 mln zł. Szkoły różnie sobie radzą: kleją stare systemy, kupują nowe, uwspólniają doświadczenia”.

Zobacz więcej

„Teleinfo”, nr 37/2004

„KALASOFT – partner firmy Progress Software, zakończył wdrożenie systemu HMS w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki (WSHiT) w Częstochowie”.

Dostęp tylko dla zalogowanych uzytkowników „Teleinfo”

„Teleinfo”, nr 16/2004

„BAZY RDBMS Bazy danych pełnią obecnie funkcje istotnie przekraczające ich pierwotną rolę. Termin „baza danych” staje się anachroniczny – wokół najnowszych RDBMS powstają platformy do zarządzania danymi. Producenci baz danych opakowują systemy relacyjne w inne narzędzia – obok systemów transakcyjnych pojawiają się specjalizowane narzędzia analityczne.”

Dostęp tylko dla zalogowanych uzytkowników „Teleinfo”

z 28 października 2002, Na informatykę do Rzeszowa

„Większość systemów informatycznych wdrożonych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powstała z myślą o studentach uczelni i przy ich zaangażowaniu”.

Zobacz więcej