jHMS/goni – Zarządzanie nieruchomościami – Moduł ten wspomaga zarządzanie gruntami oraz budynkami stanowiącymi własność uczelni, jak również tymi wynajmowanymi od podmiotów zewnętrznych. Moduł pozwala na ewidencjonowanie faktycznego stanu nieruchomości i prowadzenie na nich czynności związanych z zawieraniem umów najmu, naliczaniem czynszów (również automatycznym) i waloryzacji oraz naliczaniem należnych podatków. Integracja z innymi modułami systemu HMS zapewnia pracę na wspólnych danych w zakresie środków trwałych (moduł jHMS/gest), kontrahentów oraz rozliczeń finansowych (moduł jHMS/fk).

Zastosowanie:

  • pełna ewidencja gruntów oraz budynków uczelni oraz powiązanych z nimi ksiąg wieczysty
  • zarządzanie umowami najmu gruntów i budynków
  • zarządzanie czynszami od wynajmowanych powierzchni gruntów i budynków
  • zarządzanie wyliczaniem podatków od wynajmowanych powierzchni gruntów i budynków
  • komunikacja z zewnętrznymi modułami w zakresie:
    • środków trwałych – moduł gospodarki i ewidencji środków trwałych jHMS/gest
    • waloryzacji – moduł finansowo-księgowy HMS/fina, jHMS/fk

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas