jHMS/soc – Socjalny –Moduł wspomaga prowadzenie ewidencji wypłat z uczelnianego funduszu świadczeń socjalnych oraz obsługę pożyczek z funduszu mieszkaniowego. Stanowi on integralną część systemu kadrowo-płacowego bazując na osobowych kartotekach pracowników i umożliwiając ewidencję wypłacanych świadczeń pieniężnych oraz przekazywanych świadczeń „w naturze”. Realizacja obsługi socjalnej odbywa się w oparciu o listy drukowane w module socjalnym lub poprzez import danych do modułu płacowego.

W ramach aplikacji prowadzone są kartoteki zarówno świadczeń, jak i pożyczek w ramach funduszu mieszkaniowego. Moduł ewidencjonuje niezbędne dane, takie jak dane świadczeniobiorcy/pożyczkobiorcy, informacje o ewentualnych poręczycielach i szczegóły świadczenia/pożyczki z możliwością drukowania umów. Udzielone pożyczki mogą być automatycznie przenoszone do modułu płac osobowych, w celu potrącania kolejnych rat.

Zastosowanie:

  • rejestr osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu socjalnego – pracownicy, emeryci/renciści, dzieci, spadkobiercy,
  • ewidencja świadczeń m.in. pieniężnych, rzeczowych, zapomóg, wczasów „pod gruszą”, dofinansowań do wypoczynku zorganizowanego, udziału w imprezach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych,
  • rejestracja udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe,
  • wydruki umów i tworzenie raportów na podstawie danych z modułu,
  • kontrola poręczeń oraz ilości otrzymanych świadczeń,
  • automatyczna generacja świadczeń w oparciu o wskazane warunki,
  • automatyczne tworzenie pliku z przelewami do importu,
  • integralność z modułami płacowymi,
  • kontrola kwestii podatkowych – sald otrzymanych świadczeń w ramach limitów określonych w przepisach podatkowych.

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas