jHMS/socj – Socjalny – Aplikacja wspomagająca prowadzenie ewidencji wypłat z uczelnianego funduszu świadczeń socjalnych oraz obsługę pożyczek z funduszu mieszkaniowego. Moduł wykorzystuje kadrową kartotekę osobową, umożliwiając ewidencję wypłacanych świadczeń pieniężnych oraz przekazanych świadczeń „w naturze” (bilety, karnety). Wypłata świadczeń może być realizowana w oparciu o listy drukowane w module socjalnym lub poprzez import danych do modułu płac osobowych.

W ramach systemu prowadzona jest ewidencja różnorodnych pożyczek z funduszu mieszkaniowego, z możliwością drukowania umów, zawierających niezbędne informacje, dotyczące pożyczkobiorcy, poręczycieli czy wartości pożyczki i odsetek. Udzielone pożyczki mogą być automatycznie przenoszone do modułu płac osobowych, w celu potrącania kolejnych rat. Moduł umożliwia także ewidencję rat wpłacanych na konto uczelni lub do jej kasy, umniejszając stan zadłużenia.

Zastosowanie:

 • prowadzenie kartoteki osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu socjalnego – pracownicy, emeryci/renciści, dzieci, spadkobiercy
 • ewidencja różnorakich świadczeń przyznanych uprawnionym – pieniężnych, rzeczowych; zapomóg, wczasów pod gruszą, dofinansowań do wypoczynku zorganizowanego, udziału w imprezach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych
 • rejestracja udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe
 • wydruki umów
 • kontrola poręczeń
 • różnorodne raporty, analizy, zestawienia

Usprawnienie pracy, ogromna oszczędność czasu i środków:

 • automatyczna generacja świadczeń w oparciu o zarejestrowane wnioski (a w nich przychody)
 • generacja świadczeń dla wskazanej grupy uprawnionych – np. dzieci w określonym wieku
 • automatyczne tworzenie pliku z przelewami do zaczytania przez program bankowy
 • automatyczne przenoszenie zatwierdzonych danych do modułu płacowego – pobieranie na listę płac, kartę wynagrodzeń, PIT 11
 • kontrola kwestii podatkowych – sald otrzymanych świadczeń w ramach limitów określonych w przepisach podatkowych
 • kontrola ilości otrzymanych świadczeń – komunikaty z informacją o skorzystaniu z danego rodzaju świadczenia
 • podpowiedzi ostatnio rejestrowanych świadczeń, nr list
 • elastyczne wydruki – edytowalne nagłówki, stopki; możliwość exportu do programu Excel, Word

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas