jHMS/gest – Środki trwałe – Aplikacja wspomagająca ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych prawnych i wyposażenia. Umożliwia tworzenie typowych dokumentów: przyjęcia, likwidacji oraz zmiany. Pozwala tworzyć grupy podziału ewidencjonowanych przedmiotów. Moduł posiada możliwość wprowadzenia szczegółowego opisu charakterystyki przedmiotu i kontroli poszczególnych części. W pełni współpracuje z jHMS/FK i jHMS/zaks. Umożliwia automatyczne wygenerowanie i kontrolę planów amortyzacji – w rozbiciu na bilansową oraz podatkową. Posiada wbudowany słownik KŚT. Wspomaga przeprowadzenie inwentaryzacji przy możliwości podziału na miejsca użytkowania i osoby odpowiedzialne. Umożliwia współpracę z systemem RFID.

Zastosowanie:

  • prowadzenie szczegółowej ewidencji za pomocą kart oraz typowych dokumentów związanych ze środkami trwałymi
  • automatyczne naliczanie planu amortyzacji
  • szczegółowy proces inwentaryzacji z możliwości podziały miejsc spisowych według osób
  • możliwość bieżącej kontroli stanu środków trwałych za pomocą licznych zestawień
  • integracja z modułem finansowo-księgowym
  • automatyczne tworzenie dokumentów na podstawie kart środków trwałych
  • automatyczne comiesięczne naliczanie planu amortyzacji
  • przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji
  • integracja z modułem finansowo – księgowym
  • możliwość integracji z systemem RFID

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas