jHMS/ziel – Obsługa uczelnianych terenów zielonych – jest to moduł gromadzący informacje dotyczące terenów należących do uczelni, a także zaplanowanych i zrealizowanych czynności na tych obszarach. Istnieje możliwość graficznego przedstawienia obszarów, terenów zielonych wraz z zabudowaniami oraz nasadzeniami. Wspomaga zarządzanie harmonogramem zadań, planowaniem i ich realizacją. Zawiera także stany magazynowe sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania zaplanowanych prac.

Zastosowanie:

  • stworzenie bazy terenów należących do uczelni
  • graficzne przedstawienie terenów wraz z nasadzeniami
  • planowanie i rejestracja prac do wykonania na tych terenach
  • gromadzenie danych o sprzęcie i narzędziach
  • analizowanie gromadzonych danych, przygotowywanie sprawozdań oraz raportów

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas