jHMS/tran – Obsługa transportu – Moduł jHMS/tran jest modułem wspomagającym zarządzanie flotą samochodową oraz rejestracją kart drogowych wraz z rozliczeniem czasu pracy kierowców. System kontroluje i przypomina o badaniach technicznych, ubezpieczeniach czy ważności badań kierowców, ale jego zastosowania nie ograniczają się wyłącznie do zadań tego typu. jHMS/tran pozwala na kontrolę eksploatacji, kontroli kosztów i rozliczeń.

Przechowuje dane o pojazdach i ich wyposażeniu, polisach ubezpieczeniowych, zdarzeniach, warsztatach, kosztach i użytkownikach pojazdów. Na podstawie tych danych możliwe jest tworzenie automatycznych przypomnień o nadchodzących terminach przeglądu, badań czy ubezpieczenia, a także tworzenie raportów przebiegów, zużycia paliwa, kosztów, zleceń oraz innych mniej czy bardziej skomplikowanych zestawień.

Zastosowanie:

 • rejestracja kart drogowych
 • planowanie i rejestracja czasu pracy kierowców oraz zleceń
 • gromadzenie szczegółowych danych o pojazdach, przeglądach, ubezpieczeniach, wyposażeniach, naprawach i kosztach
 • wielokrotne wykorzystanie raz wprowadzonych danych
 • korzystanie z bazy najemców i kontrahentów
 • analizowanie gromadzonych danych, przygotowywanie sprawozdań oraz raportów
 • bieżące tworzenie bazy wiedzy na temat floty
 • integracja z modułem kadrowym dzięki czemu istnieje dwustronny przepływ informacji o pracownikach i ich czasie pracy
 • integracja z modułem środków trwałych, który umożliwia dwustronny przepływ informacji na temat pojazdów i ich wyposażenia jako środki trwałe
 • elastyczne narzędzie analityczne umożliwiające precyzyjne określenie pożądanego zakresu danych przy tworzeniu sprawozdań i raportów
 • ograniczenie liczby błędów proceduralnych, oszczędność czasu

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas