jHMS/sopp – Obsługa postępowań przetargowych – Moduł jHMS/sopp jest kompleksowym systemem informatycznym wspomagającym organizowanie procedur zakupowych. System spełnia wymogi procedur Prawa zamówień publicznych, ale jego zastosowania nie ograniczają się wyłącznie do procedur tego typu. Sopp pozwala na osiąganie oszczędności oraz usprawnia pracę w każdej firmie oraz instytucji w której istnieją zdefiniowane procedury dokonywania zakupów.

jHMS/sopp jest rozwiązaniem internetowym, dzięki czemu użytkownik może uzyskać dostęp do systemu z dowolnego miejsca o dowolnej porze. Jest to szczególnie przydatne dla osób nadzorujących przebieg procedur i odpowiedzialnych za ich wynik. Korzystając z dowolnego komputera połączonego z Internetem mają one możliwość błyskawicznego dotarcia do szczegółowej wiedzy na temat przebiegu każdej konkretnej procedury zakupowej oraz każdej zawartej umowy.

Ponadto, system został wyposażony w szereg zakładek, które porządkują i automatyzują postępowania przetargowe, ułatwiają wykonywanie wielu obowiązków oraz zapewniają obsługę pełnego zakresu czynności wymaganych w toku procedury przetargowej.

Zastosowanie:

  • gromadzenie i przetwarzanie danych o planowanych zamówieniach na dany okres budżetowania
  • gromadzenie szczegółowych danych o prowadzonych postępowaniach, monitorowanie przebiegu procedury przetargowej
  • wielokrotne wykorzystanie raz wprowadzonych danych
  • tworzenie bazy umów i kontrola ich realizacji
  • tworzenie bazy wykonawców z podziałem na grupy i historię udziału w postępowaniach
  • analiza gromadzonych danych, przygotowywanie sprawozdań oraz raportów
  • bieżące tworzenie bazy wiedzy na temat procedur zakupowych – nadzór i kontrola
  • elastyczne narzędzie analityczne umożliwiające precyzyjne określenie pożądanego zakresu danych przy tworzeniu sprawozdań i raportów
  • ograniczenie liczby błędów proceduralnych i oszczędność czasu

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas