jHMS/media – Media – System został zaprojektowany z myślą o uczelniach wyższych prowadzących rozliczenie kosztów świadczeń medialnych. Funkcjonuje, jako zintegrowany system modułów posiadający wspólną bazę danych. Prowadzi ewidencję i rozliczenie kosztów dla: energii cieplnej, wody, prądu, gazu oraz usług telekomunikacyjnych. Umożliwia również ewidencja: umów, faktur oraz bilingów.

Konstrukcja systemu zapewnienia przypisanie kosztów z tytułu mediów do miejsca ich powstania (budynki) z uwzględnieniem typów działalności oraz prezentację ich wzajemnych powiązań w strukturze drzewa. Jeżeli chodzi o usługi telekomunikacyjne użytkownik posiada możliwość rozdziału kosztów za rozmowy telefoniczne: prywatne i służbowe, naliczanie należności za korzystanie z sieci Internet, zarówno dla operatorów sieci stacjonarnej, jak i komórkowej. Po dokonaniu rozliczenia system umożliwia generowanie wydruków i zestawień. Istnieje możliwość definiowania układu i okresu sprawozdawczego (miesięcznie, kwartalnie, rocznie itp.) oraz sposobu prezentacji danych.

Zastosowanie:

 • rozbudowany system kartotek budynków, faktur podstawowych i korygujących, grup rodzajów działalności, jednostek logicznych, najemców, taryf, szablony importu bilingów telefonicznych
 • możliwość wprowadzenia odczytu szacowanego dla danego rozliczenia
 • możliwość wprowadzenia korekty kosztów
 • licznik fizyczny może posiadać połączenie z większą liczbą liczników głównych tzw. multiparenty
 • dla danego medium, dany licznik może zostać rozliczony wg przydzielonej mu wcześniej taryfy
 • generowanie wydruków i ich eksport do arkusza kalkulacyjnego:
  • zbiorczych zestawień kosztów
  • zestawienia kosztów zużycia
  • kart eksploatacji budynków i jednostek do obciążenia,
  • limitów
  • rozliczeń usług telekomunikacyjnych
 • możliwość generowania wykresów:
  • kosztów zużycia mediów (wykres kołowy) oraz w poszczególnych miesiącach (wykres słupkowy)
  • porównanie łącznych kosztów za m2 / m3

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas