jHMS/goma – Gospodarka magazynowa – Korzystając z tego modułu mamy możliwość wprowadzenia i wystawiania dokumentów, które kreują obroty w magazynie. Na bieżąco na ich podstawie możemy podejrzeć na licznych zestawieniach ich wpływ na działalność magazynu zarówno w ujęciu analitycznych jak i syntetycznym. Tworząc inwentaryzację system przygotowuje nas, podpowiadając aktualne stany oraz pozwalając na wydruk arkuszy spisowych. Wszelkie wynikłe różnice są wykrywane i rozliczane w automatyczny sposób. W przypadku ponownej wyceny towarów i materiałów na magazynie proces aktualizacji pozwala na szybką zmianą wartości.

Zastosowanie:

  • możliwość prowadzenie ewidencji na kilku magazynach jednocześnie
  • możliwość generowania szerokiej gamy zestawień prezentujących przepływ i stany towarów oraz materiałów we wszystkich prowadzonych magazynach
  • obsługa inwentaryzacji oraz automatyczne generowanie dokumentów wyrównujących stany magazynowe po przeprowadzeniu inwentaryzacji
  • możliwość dokonania aktualizacji wartości towarów i materiałów dostępnych na magazynie
  • integracja z modułem finansowo – księgowym
  • wprowadzane przychody i rozchody są automatycznie widoczne na zestawieniach
  • automatyczne rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
  • rozliczanie różnic groszowych

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas