jHMS/fk – Finanse i księgowość – Księga główna stanowi kompleksowe rozwiązanie dedykowane do wspierania działalności finansowo – księgowej uczelni wyższych. Zarządzanie Systemem jest w pełni zgodne z wymogami prawnymi i formalnymi dotyczącymi rachunkowości. Moduł jest w pełni zintegrowany z otaczającymi go elementami, takimi jak: obsługa kas i banków, ewidencja dokumentów zakupowych i sprzedażowych, ewidencja środków trwałych oraz zarządzanie gospodarką magazynową.

Do podstawowych funkcji należą: prowadzenie dziennika głównego i definiowalnych dzienników cząstkowych, nadzór nad planem kont, dekretacja dokumentów za pomocą schematów księgowań oraz ich księgowanie, generowanie elementów sprawozdania finansowego takich jak bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, prowadzenie ewidencji VAT. Rozliczanie kosztów. Rozbudowany system wyszukiwania dokumentów źródłowych.

Zastosowanie:

 • możliwość rozpoczęcia pracy w każdym miesiącu roku obrachunkowego, poprzez wprowadzenie bilansu otwarcia i obrotów rozpoczęcia
 • możliwość rejestracji i księgowania dokumentów w każdym nie zamkniętym miesiącu roku, a także na przełomie lat
 • możliwość generowania dekretów na podstawie schematów księgowań
 • definiowanie układów bilansu, rachunku zysków i strat oraz parametrów stałych (np. wysokość odsetek)
 • prowadzenie rachunku kosztów w różnych układach, automatyczne księgowania równoległe między zespołami „4” i „5”, kontrola kręgu kosztów
 • tworzenie słowników – kartotek pełniących rolę grup kont analitycznych
 • zwiększenie efektywności procesów finansowych
 • monitorowanie informacji finansowych wewnątrz przedsiębiorstwa
 • utrzymywanie historii operacji dla celów audytu
 • możliwość tworzenia raportów okresowych na temat kondycji finansowej uczelni
 • pełna integracja z innymi modułami HMS obsługującymi pozostałe obszary działalności uczelni wyższych

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas