jHMS/edok – Elektroniczne dokumenty – Moduł E-Deklaracje powstał na potrzeby zmniejszenia kosztów i obniżenia czasochłonności prac związanych z przygotowaniem i wysyłką deklaracji PIT-11.

W celu dokonania wysyłki deklaracji PIT-11 można przygotować paczkę dokumentów elektronicznych. Ogromnym ułatwieniem jest możliwość podpisania wszystkich deklaracji jednym podpisem i numerem PIT, bez konieczności dokonywania wprowadzania numeru dla każdej deklaracji oddzielnie (podpisanego, wysłanego, odebranego UPO).

Zastosowanie:

 • podpisywanie jednorazowe i masowe deklaracji
 • podgląd deklaracji
 • podgląd podpisu kwalifikowanego
 • wysłanie jednorazowe lub masowe deklaracji na portal Ministerstwa
 • śledzenie etapu deklaracji (podpisanego, wysłanego, oczekującego na potwierdzenie odbioru)
 • odbiór Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)
 • pełna integracja z aplikacją HMS/plac
 • masowy podpis i wysyłka deklaracji
 • możliwość pełnego śledzenia etapów deklaracji (zgodnie ze statusami aplikacji e-Deklaracje Desktop Ministerstwa Finansów)
 • automatyzacja procesu odbioru UPO
 • możliwość konfiguracji i przetestowania wysyłki na portal testowy Ministerstwa

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas