HMS/zaks – Zakupy i sprzedaż – Jest to narzędzie umożliwiające ewidencję dokumentów kosztowych: faktur zakupu, korekt, rachunków oraz sprzedażowych: faktur sprzedaży, korekt oraz paragonów. Umożliwia podział ewidencji dokumentów na rejestry. Jest w pełni powiązany z jHMS/FK. Możliwość automatycznego rozliczania rozrachunków. Nadzoruje rozbudowaną kartotekę kontrahentów. Etapowy model zatwierdzania i uzupełniania dokumentów, możliwość ewidencji w walutach obcych. Posiada w pełni modyfikowalne słowniki rodzajów kosztów oraz przychodów wspomagających dekretację. Umożliwia drukowanie faktur sprzedaży wg wzoru użytkownika oraz zestawień do działu księgowego. Ewidencja miejsca przechowywania dokumentu papierowego.

Zastosowanie:

  • słowniki wspomagające opis i dekretację dokumentów
  • automatycznie tworzony rejestr VAT
  • wystawiania dokumentów sprzedażowych na podstawie danych z innych modułów np. dokumentów wydawania zewnętrznego
  • możliwość wprowadzania szczegółowych informacji o dokumentach kosztowych i sprzedażowych
  • możliwość wprowadzania i wystawiania dokumentów w walutach obcych
  • możliwość wystawiania dokumentów sprzedażowych na podstawie danych z modułów magazynowych, dziekanatowych, zarządzających mediami
  • integracja z modułem finansowo – księgowym

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas