HMS/dsty – Stypendia – Aplikacja obsługi stypendiów przeznaczona jest dla Uczelni, które przyznawanie pomocy finansowej studentów wyłączyły z modułu obsługi dziekanatów. Obsługa procedur tego modułu jest analogiczna do wykonywanych w module dziekanatowym.

Zastosowanie:

  • obsługa różnego rodzaju stypendiów m.in.: za wyniki w nauce, socjalnego czy stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  • przygotowywanie podstaw do naliczania stypendiów i wypłat poszczególnych składników świadczeń studenckich
  • rejestr złożonych dokumentów i wniosków stypendialnych
  • ustalanie typów i wysokości progów stypendialnych
  • drukowanie list wypłat świadczeń studenckich
  • drukowanie zestawień zbiorczych
  • przelewy na rachunki bankowe
  • drukowanie dokumentów PIT-11

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas