HMS/dkas – Rozliczenia studentów – Wyodrębniony moduł do obsługi płatności i należności od studentów. Moduł jest wyposażony w funkcje analityczne, których celem jest wykrywanie braku spójności pomiędzy zarejestrowanym w systemie HMS/dsys przebiegiem studiów a wprowadzonymi do bazy informacjami o należnych płatnościach.Jest to bardzo istotne w sytuacji, gdy np.: student został skreślony, a następnie reaktywowany w prawach studenta, co pociąga za sobą konieczność wniesienia dodatkowych opłat.

Zastosowanie:

  • pozwala na rejestrowanie wpłat za studia w sposób ogólnie przyjęty w księgowości w ścisłym powiązaniu z raportem kasowym lub wyciągiem bankowym
  • pracownik Kwestury ma cały czas dostępną informację o saldzie raportu/wyciągu, liczbie zarejestrowanych pozycji, może też na bieżąco wystawić wpłacającemu KP lub fakturę VAT
  • program dokonuje analizy nieuregulowanych płatności i wyświetla je chronologicznie
  • system wykrywa prawidłowo płatności niekompletne interpretując wpłaty cząstkowe
  • pozwala na naliczanie odsetek od płatności przeterminowanych oraz wyliczenie szacowanych odsetek na bieżący dzień
  • ekrany wprowadzania danych informują o wykrytych nadpłatach, podpowiadają też oczekiwaną wysokość wypłaty
  • po zakończeniu wprowadzania wpłat związanych z określonym raportem kasowym lub wyciągiem bankowym, użytkownik ma możliwość „zablokowania” dokumentu, co nie pozwala na zarejestrowanie na nim następnej pozycji
  • wydruk wezwania do zapłaty
  • tworzenie raportów kasowych i ich rejestrów wraz z automatyczną numeracją.

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas