HMS/plac – Płace –To podstawowa aplikacja opracowana do rozliczeń wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz stypendystów. Umożliwia grupowanie osób w ramach tzw. płatników, którzy mogą być dowolną grupą zatrudnionych.

Przypisanie pracownikowi konta analitycznego ułatwia dokonywanie automatycznych rozliczeń z modułem finansowo – księgowym. Pozwala to na usprawnienie i zmniejszenie biegu dokumentów papierowych, co w efekcie daje oszczędności czasu i pracy.

Moduł pozwala także na rozliczanie wynagrodzeń finansowanych z różnych źródeł, takich jak budżet, projekty strukturalne, unijne czy inne, w podziale procentowym, z rozliczaniem czasu przepracowanego w ramach poszczególnych źródeł.

Zastosowanie:

 • automatyczne rozliczanie wynagrodzeń pracownika wg kont analitycznych ułatwia dokonywanie automatycznych rozliczeń z modułem finansowo – księgowym,
 • automatyczne rozliczanie wynagrodzeń wg czasu przepracowanego,
 • tworzenie analiz kosztów w ramach różnych źródeł finansowania,
 • możliwość wygenerowania odpowiednich przelewów z kont przypisanych źródłom finansowania,
 • komunikaty sygnalizujące o nieprawidłowych zdarzeniach,
 • pomniejszanie składników stałych o absencje chorobowe,
 • automatyczne wyliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 • generacja deklaracji PIT,
 • możliwość wprowadzenia osób pozauczelnianych i tworzenia m.in. odprawy pośmiertnej,
 • obsługa zwolnień naliczania Funduszu Pracy dla uprawnionych,
 • weryfikacja łącznej kwoty wszystkich potrąceń zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas