HMS/pkzp – Kasa zapomogowo-pożyczkowa – Moduł przeznaczony jest do obsługi pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej, dedykowanej dla uczelni wyższych. Umożliwia ewidencję członków Kasy, stanów zgromadzonych wkładów oraz udzielonych pożyczek i spłacanych rat. Bezpośrednia współpraca z modułem kadrowym HMS/kadr pozwala na korzystanie z niezbędnego zakresu danych osobowych w nim zgromadzonych.

Automatyczny przepływ informacji, dotyczących udzielonych pożyczek i realizowanych przez listy płac spłat, pomiędzy aplikacją, a systemem płacowym usprawnia współpracę tych jednostek w szerokim zakresie. Moduł realizuje zadania związane z przestrzeganiem przepisów KZP odnośnie ilości poręczeń, maksymalnych kwot pożyczek itp., prowadzi księgowość Kasy w niezbędnym zakresie.

Zastosowanie:

  • schematy księgowań ułatwiające pracę w systemie
  • eliminacja ręcznego obliczania ilości i wysokości rat spłacanej pożyczki
  • integracja z systemem kadrowo-płacowym umożliwiającym bieżący przepływ informacji o wypłaconych pożyczkach i potrąconych zobowiązaniach z tytułu KZP
  • możliwość prowadzenia ewidencji obrotów kasowych bezpośrednio w module
  • możliwość generowania zestawień
  • możliwość wydruku dokumentów kasowych
  • ewidencja kart członków
  • ewidencja wkładów i składek członków zarządu
  • kontrola poręczeń

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas