HMS/kadr – Kadry – Moduł przeznaczony do wspomagania pracy w działach osobowych, dostosowany do specyfiki każdej Uczelni. Aplikacja HMS/kadr jest rozbudowanym, zintegrowanym i kompleksowym systemem umożliwiającym efektywne wspieranie prac działów kadr i innych jednostek w zakresie prowadzenia spraw osobowych. Dzięki zastosowaniu centralnej bazy danych i udostępnianiu informacji innym jednostkom osiągnięto wysoki stopień integracji i wiarygodności danych.

Zastosowanie:

 • ewidencja danych osobowych pracowników
 • ewidencja danych dotyczących zatrudnienia w uczelni
 • ewidencja poprzednich miejsc pracy pracowników z automatycznym naliczaniem stażu
 • ewidencja i rozliczanie absencji (choroby, urlopy) pracowników,
 • ewidencja i rozliczanie urlopów wypoczynkowych, szkolnych i innych
 • ewidencja czasu pracy
 • ewidencja mianowania nauczycieli akademickich
 • podsystem przeszeregowań ułatwiający określanie skutków zmiany wynagrodzeń i naliczanie funduszu płac
 • podsystem selekcji – tworzenie list pracowników spełniających określone wymagania, ustalone przez użytkownika kryteria
 • wydruki standardowych wydawnictw (zaświadczenia, umowy o pracę, świadectwa pracy, akty mianowania itp.)
 • tworzenie dokumentów zgłoszeniowych dla ubezpieczeń społecznych
 • wydruki zestawień i danych do sprawozdań GUS
 • analizy zatrudnienia
 • procedury informowania kierownictwa o stanie zatrudnienia, zarobków itd.
 • planowanie zadań z wyprzedzeniem
 • tworzenie dokumentów zgłoszeniowych dla ubezpieczeń społecznych oraz  sprawozdań GUS

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas