Dziekanaty – HMS/dsys – Aplikacja obejmuje wspomaganie pełnego zakresu pracy dziekanatów i działów spraw studenckich Uczelni. Przechowuje dane o przebiegu studiów i osiągnięciach studentów, ewidencjonuje dane o uzyskanej pomocy materialnej i stypendiach, ma możliwość obsługi kilku toków studiów jednego studenta, indywidualnego toku studiów, kart awansowych i różnic programowych oraz różnych systemów oceniania: ocenowego, kredytowego, punktowego i ECTS. Automatycznie zalicza semestry i wylicza średnie, ewidencjonuje decyzje Dziekana i Rektora; drukuje protokoły egzaminacyjne i zaliczeniowe, drukuje rejestr zaświadczeń studenckich, stypendialnych, dla WKU, dla ZUS, dla banków i in. oraz dyplomy i suplementy, również w językach obcych. Istnieje możliwość samodzielnego tworzenia szablonów dokumentów wykorzystywanych w systemie, przy wydruku uzupełniane są o dane pobierane z systemu.

Zastosowanie:

 • wprowadzanie i ewidencjonowanie danych osobowych
 • ewidencja i kontrola toku studiów
 • pełne wsparcie dla punktacji ECTS – ograniczenie przy wyborze zbyt dużej ilości przedmiotów tak aby nie przekroczyć limitów punktów
 • naliczanie stypendiów zgodnie z określonymi przez uczelnię kryteriami
 • obsługa procesu dyplomowania, wydruk dyplomu oraz suplementów w języku polskim oraz obcym
 • indywidualne oraz masowe tworzenie i wydruk kart ocen oraz różnic programowych
 • obsługa przedmiotów fakultatywnych oraz obieralnych
 • obsługa praktyk – ewidencja, rozliczenia wypłat, drukowanie zestawień
 • rejestrowanie spisów zdawczo-odbiorczych akt osobowych
 • tworzenie raportu do GUS
 • drukowanie:
  • przebiegu studiów (wyciągu z indeksu)
  • protokołów egzaminacyjnych i zaliczeniowych
  • dyplomów i suplementów w języku polskim oraz obcym
  • list wypłat stypendiów
  • zawiadomień, dowodów wpłat i wezwań do zapłaty
  • list studentów wg wybranych kryteriów

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas