HMS/uzus – Dokumenty rozliczeniowe – Moduł HMS/uzus przeznaczony jest do obsługi dokumentów zgłoszeniowych, aktualizacyjnych, wyrejestrowujących i rozliczeniowych pracowników etatowych uczelni, osób zewnętrznych zatrudnionych w ramach umowy zlecenia i o dzieło oraz studentów. Efektem zewnętrznym jego działania są dokumenty w postaci elektronicznej (pliki KDU) przygotowane do importu przez Program PŁATNIK.

Zastosowanie:

  • automatyczne generowanie dokumentów zgłoszeniowych
  • możliwość „ręcznego” wprowadzenia nowego dokumentu i skorygowania wcześniej utworzonego
  • emisja danych do programu PŁATNIK
  • łatwiejsze i szybsze sporządzenie deklaracji IWA poprzez udostępnioną aplikację
  • słowniki kodów ZUS ułatwiające obsługę dokumentów i zapewniające spójność z Programem Płatnik
  • dostępność do funkcjonalności modułu także z aplikacji kadrowej, płacowej i umów zlecenia
  • wykorzystanie w pracy modułu niezbędnych informacji zawartych w innych modułach systemu HMS
  • możliwość pracy w jednej aplikacji obsługującej całokształt spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym
  • nadanie uprawnień wyznaczonym osobom, szczególnie w sytuacji istnienia jednostki organizacyjnej zajmującej się wyłącznie tematyką „zusowską”
  • wykorzystanie informacji, których źródłem jest niniejszy moduł, przez inne moduły systemu HMS (kadry, place, umowy zlecenia)

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas