eHMS/crm – CRM – System relacji z klientem – Moduł ten jest narzędziem, którego głównym zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie oraz prezentacja informacji dotyczących kontrahentów firmy. Gwarantuje każdemu z użytkowników stały dostęp do informacji opisujących pełną historię współpracy z danym kontrahentem, bądź osobą kontaktową. System CRM, to także kanał komunikacji oraz narzędzie planowania.

Do dyspozycji każdego z użytkowników oddany zostaje rozbudowany kalendarz zadań pozwalający na planowanie własnego czasu pracy oraz delegowanie zadań innym użytkownikom. W obu przypadkach system czuwa nad stanem realizacji zadania oraz automatycznym powiadomieniem pracownika o konieczności wykonania zaplanowanych czynności.

Zastosowanie:

 • kartoteka kontaktów z opisem imienia, nazwiska, e-mail (powiązanego z klientem pocztowym), stanowiskiem, firmą, w której pracuje, numerem telefonu
 • kartoteka oddziałów/kontrahentów
 • karta kontrahenta ze szczegółowym opisem firmy
 • kartoteka zgłoszeń oddziałów
 • kartoteka zadań użytkowników
 • kartoteka realizowanych i zakończonych projektów
 • system kontroli czasu pracy użytkowników
 • kalendarz czasu pracy z wydarzeniami: urlopy, chorobowe, delegacje itp.
 • planowanie i drukowanie urlopów
 • możliwość kontroli przełożonych nad czasem pracy, obecnościami i nieobecnościami podwładnych
 • rezerwacja sprzętu firmowego
 • karta pracy użytkownika
 • korespondencja seryjna
 • połączenie z komunikatorem wewnętrznym
 • możliwość tworzenia grup: kontaktów, kontrahentów/oddziałów, dokumentów, projektów
 • wszechstronny mechanizm wyszukiwania
 • elektroniczna archiwizacja dokumentów
 • rozbudowane filtrowanie zadań, zgłoszeń, projektów
 • mechanizm uprawnień ograniczający dostęp do danych i funkcji
 • mechanizm haseł jednorazowych – dostęp z poza miejscem pracy
 • system komunikacji z klientami: Helpdesk

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas