eHMS/pens – Rozliczanie dydaktyki – Moduł ten umożliwia rozliczanie kadry dydaktycznej uczelni w ramach wypracowanych godzin, dzięki niemu istnieje możliwość kontrolowania czasu pracy wykładowców i rozliczanie ich za faktycznie wykonaną pracę.

Zastosowanie:

 • rozliczanie godzin dydaktycznych w różnych płaszczyznach (kierunek, semestr, przedmiot itp.)
 • szybki dostęp do listy wszystkich prowadzących
 • obsada zajęć wraz z kontrolą pensum
 • obsługa zastępstw wraz z wydrukami zrealizowanych godzin
 • ewidencja pensum pracowników
 • kontrola pensum pracowników
 • kontrola kosztów przydziału zajęć
 • ewidencja planów, godzin planowanych oraz dopisywanie zajęć nieregularnych
 • możliwość wprowadzania umów-zleceń
 • generowanie raportów
 • sporządzanie wydruków związanych z realizacją zajęć

Zastosowanie:

 • rekrutacja kandydatów na studia – szybka rejestracja
 • rejestracja obcokrajowców
 • wprowadzanie danych kandydata w dowolnej kolejności zdefiniowanej przez administratora systemu
 • weryfikacja poprawności wprowadzanych danych (PESEL, data urodzenia i inne)
 • masowa zmiana profilu kandydata na studenta po pozytywnie zakończonym procesie rekrutacyjnym
 • sortowanie i filtrowanie danych za pomocą różnorodnych kryteriów
 • ewidencja punktów rekrutacyjnych
 • weryfikacja punktów Krajowym Rejestrem Matur
 • powiadamianie SMS/e-mail studentów
 • automatyczne powiązanie wielości wpisowego z kierunkiem studiów
 • wybór deklaracji rat płatności
 • automatyczne uzupełnianie dokumentów złożonych przez studenta

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas