webHMS/plan – Plan zajęć – Moduł webHMS/plan pozwala skutecznie wspomagać pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie planu i właściwe rozmieszczenie zasobów (zajęć, wykładowców, sal), spełniający indywidualne wymagania wykładowców oraz grup studentów.

Zastosowanie:

 • układanie planów zajęć w widoku wszystkich sal dydaktycznych
 • edycja ułożonych zajęć w trzech widokach: sal dydaktycznych, wykładowców oraz grup studenckich
 • uwzględnianie preferencji wykładowców oraz sal wykładowych
 • definiowanie relacji zachodzących między grupami oraz określanie grup specjalnościowych
 • uzupełnianie słowników budynków oraz odległości między budynkami, rodzajów, typów oraz opisów zajętości sal
 • oznaczanie wydziałów wybranymi kolorami
 • wyszukiwanie wolnych sal
 • kontrola różnego rodzaju kolizji – pełnych, ze względu na preferencje oraz związanych z prawem do użytkowania sali
 • wyszukiwanie wszystkich ułożonych zajęć jednorazowych
 • tworzenie wydruków w formie listy dla wykładowców, grup studenckich oraz sal wykładowych
 • wydruki horyzontalne (w formie tabeli z widokiem tygodniowym) dla wykładowców, grup studenckich oraz sal
 • graficzne przedstawienie zajętości wybranej sali
 • stworzenie wydruku obecności wykładowców

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas