eHMS/oppo – Organizacja pracy pracowników obsługi – jest to moduł wspomagającym zarządzanie czasem pracy pracowników portierni i szatni oraz rozliczeniem firm zewnętrznych w ramach umów na ochronę, wywóz nieczystości czy sprzątania. W module rejestrujemy umowy oraz prowadzimy ich rozrachunki, dzięki czemu mamy stały podgląd i kontrolę nad wydatkowanymi funduszami oraz realizacją umowy.

Jest to moduł do tworzenia harmonogramów i rozliczenia czasu pracy pracowników i ich absencji zgodnie z prawem pracy. Dzięki wprowadzanym informacjom umożliwia tworzenie raportów, list obecności, zastępstw oraz innych mniej czy bardziej skomplikowanych zestawień.

Zastosowanie:

  • planowanie i rejestracja czasu pracy pracowników – harmonogramy
  • gromadzenie szczegółowych danych o umowach, fakturach, zleceniach i zastępstwach
  • wielokrotne wykorzystanie raz wprowadzonych danych
  • korzystanie z bazy najemców i kontrahentów
  • analizowanie gromadzonych danych, przygotowywanie sprawozdań oraz raportów
  • integracja z modułem kadrowym, dzięki czemu istnieje dwustronny przepływ informacji o pracownikach i ich czasie pracy
  • integracja z modułem magazynowym, który umożliwia dwustronny przepływ informacji na temat budynków i sal
  • ograniczenie liczby błędów proceduralnych i oszczędność czasu

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas