eHMS/kadr – Wirtualne kadry – Moduł przeznaczony do prezentowania danych, które wcześniej wprowadzono w module HMS/kadr, HMS/bfpl i HMS/plac. Jego zadaniem jest wspomaganie pracy w działach osobowych, pozwalając pracownikom na sprawdzanie danych poprzez stronę internetową. eHMS/kadr stanowi zatem uzupełnienie i integralną część modułu HMS/kadr.

Moduł pozwala zarówno na prezentację danych pochodzących z systemu kadrowego jak i na wprowadzaniu danych, które pojawią się w module HMS/kadr po zaakceptowaniu przez użytkownika z odpowiednim poziomem uprawnień. Proces aktualizacji np. danych osobowych może odbywać się bez konieczności osobistej wizyty w dziale osobowym Uczelni.
Każdy pracownik posiada możliwość kontroli odcinków swoich wypłat oraz może dokonać generacji karty wynagrodzeń.

Moduł przeznaczony jest również dla osób, które nie są pracownikami Uczelni, a wykonują swoją pracę na zasadzie umów cywilno-prawnych.

Zastosowanie:

 • komfort oraz szybkość przeglądania oraz aktualizowania danych
 • prezentacja danych osobowych pracowników
 • aktualizacja danych osobowych i finansowych przez pracownika
 • prezentacja danych dotyczących wynagrodzenia
 • prezentacja danych dotycząca wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych
 • prezentacja kalendarza (choroby, urlopy) pracownika
 • prezentacja absencji w postaci kalendarza
 • planowanie urlopów
 • możliwość sprawdzenia środków trwałych dla których istnieje odpowiedzialność materialna
 • osoby pełniące funkcje kierownika na podstawie posiadanych uprawnień mogą przeglądać dane podlegających mu pracowników
 • wysyłanie wiadomości pocztowych między użytkownikami eHMS
 • tworzenie komunikatów wysyłanych do określonej grupy użytkowników
 • tworzenie własnej listy kontaktów
 • tworzenie kont dla osób nie będących pracownikami Uczelni, a pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych
 • sprawdzanie czasu i adresu IP z którego logowano się do systemu

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas