eHMS/irka – Internetowa rekrutacja – Aplikacja przeznaczona do internetowej rejestracji kandydatów na studia. Umożliwia przeprowadzenie całego procesu rekrutacji od wprowadzenia przez kandydata informacji niezbędnych do dalszych czynności rekrutacyjnych, poprzez wygenerowanie poleceń zapłaty, wspieranie działań komisji rekrutacyjnych (zatwierdzanie poprawności wprowadzonych danych), aż po proces przyjęcie kandydata – poinformowanie o fakcie przyjęcia, przeniesienie danych do systemu dziekanatowego (HMS/dsys). Możliwość tworzenia wielu konfiguracji rekrutacji pozwala zróżnicować procesy zapisu kandydatów w zależności od wybranych przez administratora kryteriów.

Zastosowanie:

 • rekrutacja kandydatów na studia – szybka rejestracja
 • rejestracja obcokrajowców
 • wprowadzanie danych kandydata w dowolnej kolejności zdefiniowanej przez administratora systemu
 • weryfikacja poprawności wprowadzanych danych (PESEL, data urodzenia i inne)
 • masowa zmiana profilu kandydata na studenta po pozytywnie zakończonym procesie rekrutacyjnym
 • sortowanie i filtrowanie danych za pomocą różnorodnych kryteriów
 • ewidencja punktów rekrutacyjnych
 • weryfikacja punktów Krajowym Rejestrem Matur
 • powiadamianie SMS/e-mail studentów
 • automatyczne powiązanie wielości wpisowego z kierunkiem studiów
 • wybór deklaracji rat płatności
 • automatyczne uzupełnianie dokumentów złożonych przez studenta

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas