ul. Władysława Nehringa 3, 60-247 Poznań, T: +48 61 661 11 00, F: +48 61 661 11 05, E: biuro@kalasoft.pl

SSO – bezpieczeństwo za jednym kliknięciem

Październik 23, 2018

System HMS wspiera popularne systemy Single Sign-On (CAS, LDAP, AD), umożliwiające uzyskanie dostępu do wszystkich zasobów za pomocą jednego zalogowania się do systemu informatycznego. Rozwiązanie to nie tylko skraca czas potrzebny na poruszania się między bazami danych, ale przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo dla zarządzających.

Procedura odbierania uprawnień w systemie SSO zostaje uproszczona – wymaga tylko jednej operacji. Z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji jest to bardzo ważne. Jeśli pracownik uczelni zostaje zwolniony, to osoba zarządzająca kadrami można natychmiast zablokować mu dostęp do wszystkich funkcji w chwili, gdy traci on uprawnienia. Administrator może zastosować podobne rozwiązanie w stosunku do byłych studentów szkoły wyższej.

Podstawowym zadaniem systemów SSO jest przeprowadzenie autentykacji – potwierdzenie tożsamości użytkownika. Po autentykacji przeprowadzana jest autoryzacja, czyli potwierdzenie uprawnień do zasobów i funkcji. Odbywa się to już na poziomie konkretnej aplikacji.

Niektóre systemy SSO wspierają także nadawanie ról użytkownikom (przydzielenie do grup). Konkretna aplikacja na podstawie roli użytkownika autoryzuje go do użycia danej funkcji. Zbiór użytkowników to jedno, a zbiór ról (student, wykładowca, pracownik administracji) to odrębna kwestia. Systemy SSO również pozwalają na centralne zarządzanie nie tylko hasłami, ale też rolami.

Trzy etapy weryfikacji dostosowane do indywidualnego użytkownika stanowią jedno ze skuteczniejszych obecnie stosowanych zabezpieczeń. Wiedza na temat tego, jak funkcjonuje SSO pozwala korzystać z systemu jeszcze skuteczniej i bezpieczniej.

Kalasoft Sp. z o.o.