ul. Władysława Nehringa 3, 60-247 Poznań, T: +48 61 661 11 00, F: +48 61 661 11 05, E: biuro@kalasoft.pl

Integracja systemu eHMS z Internetowym Systemem Antyplagiatowym Plagiat.pl

By | Aktualności | No Comments

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiada wprowadzenie od 1 października 2014r. istotnych zmian w ustawie  – Prawo o szkolnictwie wyższym, które będą dotyczyły m.in. obowiązku sprawdzania wszystkich prac dyplomowych systemem antyplagiatowym (art.167a.4.: Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych…

Czytaj dalej
Kalasoft Sp. z o.o.