Wsparcie i dokumentacja

Firma Kalasoft przystosowała moduły aplikacji jHMS, od wersji 7.29 systemu HMS, do współpracy z aplikacją JAVA wyłącznie w wersji 8. Niezbędna jest zatem aktualizacja wirtualnych maszyn poprzez instalację wspomnianej wersji.

Pytania i odpowiedzi - ORACLE

 

1. Jeśli koszty okażą się zbyt wysokie czy Uczelnia będzie mogła używać nadal obecnej wersji systemu i baz? Czy w takim przypadku system będzie nadal serwisowany?

Jak każde oprogramowanie, HMS podlega cyklowi życia produktu. Tak długo, jak będzie to możliwe i uzasadnione, KALASOFT będzie serwisował oprogramowanie HMS na bazie danych Progress4GL.

 

2. Kto wykona migrację danych uczelnianych z obecnej bazy do bazy Oracle?

Migracja bazy danych ze środowiska Progress/HMS do Oracle/HMS będzie wykonywana przez KALASOFT.

 

3. Jaki będzie koszt przeprowadzenia migracji i kto go będzie ponosić?

Migracja bazy danych ze środowiska Progress do Oracle będzie wykonywana wg stawek godzinowych z aktualnie obowiązujących umów serwisowych. Sam proces będzie definiowany indywidualnie, podczas ustaleń harmonogramu i strategii migracji.

 

4. Jaki będzie koszt szkoleń dla administratorów i użytkowników oraz kto będzie go ponosić?

Szkolenia produktowe Oracle organizowane są przez producenta oprogramowania. Aktualny cennik oraz terminy znajdują się na stronie http://www.oracle.com.

 

5. Jaki jest koszt licencji na oprogramowanie bazodanowe Oracle?

Informacje handlowe zostały już wysłane do klientów drogą elektroniczną.

 

6. Jakie są minimalne wymagania sprzętowe (serwer, stacje robocze i ich systemy operacyjne) przy oprogramowaniu bazodanowym Oracle?

Oprogramowanie bazodanowe Oracle będzie działało na tym samych serwerach, które obecnie posiadają użytkownicy systemu HMS. Pojawi się jedynie nowa warstwa w postaci serwera aplikacyjnego WebLogic. Oprogramowanie to może być zainstalowane na tym samym serwerze co baza danych, jednak zaleca się do tego celu oddzielny, dedykowany serwer. Komputer 1 x XEON, 16GB Ram, system operacyjny Linux to minimalna konfiguracja dla serwera aplikacyjnego WebLogic. Minimalna rozdzielczość ekranu dla nowej wersji systemu to 1280×1024.

 

7. Jaka jest proponowana architektura?

Nowa wersja oprogramowania KALASOFT zrealizowana jest z wykorzystaniem technologi J2EE/JSF i bazy danych Oracle. Aplikacja jest zbudowana w oparciu o framework ADF, narzędzia JDeveloper oraz serwer aplikacyjny WebLogic Server. Wszystkie wyżej wymienione elementy wchodzą w skład stosu technologicznego Oracle Fusion Middleware.

 

8. Czy w okresie migracji platformy bazodanowej z Progress’a na Oracle’a Uczelnie będą musiały ponosić koszty utrzymywania obu baz jednocześnie?

Nie. Nie ma możliwości zaistnienia takiej sytuacji, w której to Uczelnia miałaby ponosić koszty utrzymania obu baz jednocześnie.

 

9. Czy przejście na nową bazę danych będzie miało wpływ na bieżącą umowę?

Przy trwających aktywnych umowach serwisowych zmiana platformy nie będzie miała wpływu na zmianę umowy w zakresie bieżącej obsługi aplikacji.

 

10. Jaki wpływ będzie miała zmiana technologii na stabilność Państwa oprogramowania?

Wybór rozwiązań firmy Oracle to efekt poszukiwań najnowszych, ale również sprawdzonych technologii bazodanowych, zapewniających wydajność, skalowalność i gwarantujących bezpieczeństwo, a przy tym łatwych we wdrożeniu i zarządzaniu, co przekłada się na stabilność pracy aplikacji.

 

11. Jeśli posiadamy komercyjny system operacyjny (np. AIX), na którym obecnie działa HMS, to czy będzie wymagał on zmiany?

Obecnie HMS działa na serwerach AIX, Linux i Solaris. Dla Oracle’a w wersji 11g wymagane są odpowiednie wersje systemu operacyjnego. Niektórzy użytkownicy, którzy posiadają AIX w wersji 5.x staną przed koniecznością jego aktualizacji do wersji 6.

 

12. Czy w związku z przejściem na bazę danych Oracle zmieni się interfejs i obsługa systemu HMS?

Nowa wersja systemu HMS będzie posiadała interfejs przeglądarkowy (www), a niektóre z aplikacji (np.: wirtualny dziekanat, wirtualne kadry) będą dostępne z urządzeń mobilnych (iOS oraz Android).

 

13. Na jakich zasadach będzie realizowany serwis i pomoc?

Zasady świadczenia serwisu systemu HMS nie zmienią się i realizowane będą w oparciu o zapisy w aktualnie obowiązujących umowach serwisowych.

 

14. W związku ze zmianą bazy danych czy nowa wersja systemu HMS będzie dostępna na innych bazach danych (Postgress lub MS SQL).

Technicznie istniałaby możliwość stworzenia systemu niezależnego od bazy danych, to znaczy takiego, który mógłby być eksploatowany na kilku różnych bazach danych. Jednak każda baza danych jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Niektóre funkcjonalności, które można zastosować w jednej bazie danych, nie są dostępne w innych. Chcąc stworzyć system wydajny i wykorzystując daną technologię w maksymalnym zakresie zdecydowaliśmy, że nowa wersja systemu HMS będzie zbudowana z maksymalnym wykorzystaniem produktów Oracle.

 

15. Czy migrację bazy będzie można przeprowadzić bezpośrednio na tym samym serwerze, na którym jest teraz zainstalowane oprogramowanie bazodanowe Progress?

Nie jest to zalecane, ale każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie (m. in. jest to uzależnione od zasobów serwera)

 

16. Czy licencja na oprogramowanie bazodanowe Oracle zezwalać będzie na utrzymywanie bazy testowej?

Tak.

 

17. Czy planowane jest wykorzystanie wersji Enterprise, czy może Standard Edition?

System HMS będzie pracował zarówno w wersji Standard jak i Enterprise Edition bazy danych Oracle. Wersja Oracle Database Enterprise Edition posiada rozbudowane funkcjonalności, z których użytkownik będzie mógł dodatkowo skorzystać.

Poniższa tabelka przedstawia produkty Oracle wykorzystywane pod aplikację HMS:

1 Oracle Database Standard Edition
2 Weblogic Server Standard Edition

 

Lub

1 Oracle Database Enterprise Edition
2 Weblogic Server Enterprise Edition

 

Wsparcie – Helpdesk (Bug-Tracker)

Oferowany przez nas nowoczesny system zgłoszeń Helpdesk do minimum skraca czas obsługi zgłoszenia, które zostaje opatrzone numerem i natychmiast kierowane jest do właściwej osoby. W każdej chwili można skontrolować przebieg prac. Uwzględniając potrzeby Użytkowników, oferujemy różnorodne kanały komunikacji (telefon, faks, poczta elektroniczna, Helpdesk).

Regulamin korzystania z systemu HELPDESK

Dokumentacja

Wejście do dokumentacji dla obecnych Użytkowników HMS Solution wymaga logowania. Serwis zawiera pełną dokumentację systemu HMS Solution. Uwaga: dla Użytkowników nowej wersji HELPDESK przy logowaniu do dokumentacji podaje się te same dane.

Dostęp obecnych Użytkowników:

Zalecane wersje przeglądarek internetowych do korzystania z Helpdesk:
Google Chrome
Mozilla Firefox od 3.0
Internet Explorer od 7.0
Uwaga! W przypadku dołączania dokumentów do zgłoszenia koniecznie prosimy kliknąć przycisk „załącz”.

Dostęp obecnych Użytkowników:

Musisz mieć włączone cookies by móc się zalogować.

W celu założenia indywidualnego konta prosimy przesłać swoje dane: imię i nazwisko, nazwa uczelni, stanowisko i numer telefonu na adres doc@kalasoft.pl