Doświadczenie

1989-1992
KALASOFT Sp. z o.o. (dawniej Kalasoft Systemy informatyczne) powstała w lutym 1989 roku. Założona przez Grzegorza Kalińskiego (właściciela i pierwszego programistę KALASOFT) firma, od początku skoncentrowała się na świadczeniu usług związanych z tworzeniem i wdrażaniem systemu informatycznego HMS Solution. Jednym z pierwszych projektów firmy było napisanie oprogramowania do wspomagania zarządzania pracami dziekanatu Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (aplikacja w Turbo Pascalu, 16000 wierszy kodu).

W kolejnych latach (1990-1992) powstała pilotażowa wersja systemu HMS dla ówczesnej Akademii Medycznej w Poznaniu (dziekanat), Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie oraz dla firmy Metalplast Oborniki Wlkp. (obsługa działów kadr i płac). W tym czasie została również nawiązana współpraca z firmą Progress Software (4GL ver. 5, początek aplikacji działających w sieci).

1993-2000
Od 1993 roku prace w KALASOFT dążyły do zbudowania w pełni zintegrowanego systemu informatycznego, kompleksowo wspomagającego funkcjonowanie uczelni wyższych w trzech obszarach:
– dydaktyka (obsługa dziekanatów HMS/dsys),
– zarządzanie personelem (HMS/kadr, HMS/plac),
– obsługa kwestury (początkowo w kooperacji z firmą Softkam, HMS/fina).

Wszystkie działania firmy ukierunkowano na obsługę uczelni wyższych, co skutkowało stworzeniem wyspecjalizowanego produktu, dedykowanego wyłącznie dla tego segmentu rynku. Dzięki konsekwentnemu budowaniu kompetentnej kadry wdrożeniowej i zapewnieniu wysokiej jakości usług coraz więcej uczelni powierzało KALASOFT realizację przedsięwzięć wdrożeniowych, a firma co roku zwiększała przychody. Wspólnie z firmą Softkam HMS wdrożono w tym okresie na 35 uczelniach publicznych (w różnym zakresie funkcjonalnym).

2001–2003
W latach 2001-2003, mimo recesji utrzymującej się w branży IT i całej gospodarce, KALASOFT utrzymała pozycję jednej z największych firm wdrożeniowych w Polsce w zakresie obsługi uczelni wyższych. Ważnym wydarzeniem w rozwoju firmy była decyzja o rozszerzeniu działalności i objęciu obsługą także uczelni niepublicznych.

2004-2006
Dla polepszenia obsługi Klientów firma wprowadziła narzędzia CRM i internetowy system zgłoszeń Bug-Tracker, co poprawiło jakość komunikacji z użytkownikami, podniosło dynamikę przepływu informacji oraz usprawniło współpracę pomiędzy samymi konsultantami KALASOFT (przydzielanie zadań, jasno określone granice odpowiedzialności za prowadzone projekty). W tym okresie znacznie wzrosło zatrudnienie w firmie. Powstała też nowa wersja HMS Solution dla obszaru HR (obsługa kadr i płac), a firma kontynuowała rozwój.

2007-2008
W 2007 roku KALASOFT osiągnęła wiodącą pozycję na rynku we wdrożeniach rozwiązań dla uczelni wyższych. Rozszerzona została oferta usług serwisowych i outsourcingowych. Sprzedaż oprogramowania ukierunkowano na model SaaS (Software as a Service). Aplikacje HMS sukcesywnie zaczęły pracować z wykorzystaniem najnowszych technologii (m.in. SOA) w celu osiągnięcia optymalnych parametrów technicznych, zwiększenia szybkości i niezawodności działania.

2009-2011
System HMS Solution objął swoją obsługą obszar wspomagania zarządzania kwesturą i administracją uczelni. Powstały nowe moduły (jHMS – technologia JAVA) między innymi: finanse księgowość, gospodarka magazynowa, środki trwałe – majątek uczelni, zarządzanie nieruchomościami, obsługa zamówień, obieg dokumentów. Metamorfozie uległ także moduł budżetowania, który obok nowego interfejsu zyskał także szeroki wachlarz możliwości wspomagających gospodarowanie środkami finansowymi uczelni (od planowania po rozliczenia końcowe z możliwością podglądu bieżącego stanu poszczególnych źródeł finansowania).

2012-do dziś
W 2012 roku firma KALASOFT podpisała umowę partnerską z firma ORACLE Polska (i wkrótce uzyskała status Gold Partnera). Dalsze plany rozwojowe oparte są głównie na wykorzystaniu stosu technologicznego ORACLE jako wiodącej technologii HMS.

Dziś zespół KALASOFT składający się z wyspecjalizowanych programistów oraz konsultantów liczy blisko 30 osób – głównie z doświadczeniem zawodowym zdobytym wcześniej na uczelniach.